အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာေတြ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ အလိမ္ခံခဲ့ရတာလဲ။

ျမန္မာသည္ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံတခုျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းတဦး၏လစာမွာ ဂ်ပန္ယမ္းေငြေထာင္ဂဏန္းသာရွိသည္။ ျမန္မာတို႔အတြကခ်မ္းသာဖို႕တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္မွာ ႏိုင္ငံျခားသို႕ထြက္ရွာျခင္းပင္တည္း။

စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း စေသာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊျမန္မာတုိ႔ အုပ္စုလိုက္ကို အလုပ္လုပ္ေနၾကေပသည္။ အရင္းအႏွီးႀကီးေသာ္လည္း လစာမ်ားေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးသည္ အိပ္မက္တခုပင္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားသည္ ဟူေသာ အျမင္ရွိၾကပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္လည္း Koeki Shoji ကုမၸဏီ ကဲ့သို႔ေသာ အမွန္အကန္မဟုတ္သည့္ အၾကံအဖန္သမားမ်ား၏ လွည့္ကြက္တြင္း လြယ္လြယ္ကူကူ သက္ဆင္းရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

Koeki Shoji ကုမၸဏီ ႏွင္႔ ျမန္မာတို႔ၾကား မည္သို႔ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိခဲ့သနည္း။?

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ Koeki Shoji ကုမၸဏီ ႏွင္႔ ျမန္မာတို႔ၾကား စာရြက္ေပၚတြင္ စနစ္တက် ရုိက္ႏွိပ္ေဖၚျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမရွိခဲ႔ပါ။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားသည္ ဟူေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ယံုၾကည္မွဳအေပၚ ခုတံုးလုပ္ခံခဲ့ရသည္ ဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။

Koeki Shoji ကုမၸဏီသည္ စားေနၾကေၾကာင္ဖား ျဖစ္သည့္အတြက္ တမင္သက္သက္ စာခ်ဳပ္ကို မခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အလုပ္ေခၚစာမ်ားျပသ၍ ႏွဳတ္ခ်ဳိခ်ဳိ အေျပာခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ေလကတိမ်ားေပးကာ ေငြမ်ားေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကုမၸဏီတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြလက္ခံရန္တာဝန္ရွိသူမွ ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပစာကိုမူ လက္ခံရရွိထားပါသည္။


အဘယ္ေၾကာင့္ Koeki Shoji ကုမၸဏီသည္ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္ၾကာ ဆက္လက္လိမ္လည္ေနခြင္႔ ရေနခဲ့ပါသနည္း။?

  • တို႔ျမန္မာမ်ားသည္ ေႏြးေထြးျပီး သေဘာေကာင္းခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ သတိရွိရွိ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဘဝေပး အသိတရား နည္းပါးၾကေသး၏။ အလိမ္ခံရသည္ကိုပင္ ကံကိုပံုခ်၍ အိပ္ရာထက္ဝယ္ တိတ္တိတ္ကေလး ငိုၾကမည္။ အမွန္တကယ္ လိမ္လည္သူမွာ ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး မိမိႏိုင္ငံတြင္လာေရာက္လိမ္လည္ေနျခင္းကို ဘာမွအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳ မျပဳလွ်င္ (ေလာက္ေကာင္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ၄င္းတို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ပင္ ကူညီလိုက္ေသးသည္။ ) မိမိတို႔ကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Koeki Shoji ကုမၸဏီအပါအဝင္ အားလံုး၏ နင္းႏွိမ္ေခါင္းပံုျဖတ္ လိမ္လည္မွဳ ကိုမည္သို႔ ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္မည္နည္း။

  • Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏မူလဇာတိရုပ္ကို မသိနားမလည္၍ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ တခ်ိန္ေတာ့ငါသြားရမယ့္ အလွည့္ ေရာက္လာမွာပဲ..ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာရင္ျပီးေရာ၊ ငါ့ကိုေတာ့မညာေလာက္ပါဘူး ဟု ၄င္းတို႔ကို ဆက္လက္ ယံုၾကည္ထားၾကသူမ်ား ယေန႔တိုင္ ရွိေနပါေသးသည္။ မတိုင္ၾကားသည့္အျပင္ Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးဝန္ထမ္းမ်ားအား အိတ္စိုက္ကူညီလိုက္ေသးသည္။ အာဂ ျမန္မာမ်ားပင္။ ထိုသူမ်ားကို အျပစ္မတင္ရက္ပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ထိုမ်က္ကန္း ယံုၾကည္မွဳေၾကာင့္ပင္ တစ္ဦးလွ်င္ သိန္းေပါင္း ၅၀ မွ ၁၅၀ ေက်ာ္ထိ အနစ္နာႀကီး နစ္နာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကို T ဆိုေသာသူမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ Koeki Shoji ကုမၸဏီအား ယမ္းေငြ ၁၀သိန္း ( ျမန္မာေငြ သိန္း၁၂၀ခန္႔ ) ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ခဲ့ေသာျ္ငား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေလဆိပ္မွ ျပန္လွည့္လာရျပီး ထိုအတြက္ ေငြမ်ားျပန္အမ္းေပးျခင္းမရွိပဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ေတာ့ အဆင္ေျပေစရမည္ ဟူေသာ ႏွဳတ္ကတိသာရခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ယံုစားကာ ယခုထိ ၄င္းတို႔ထံ စကားျပန္လုပ္ရင္း၊ မမွန္တလွည့္ မွန္တလွည့္ လစာျဖင့္ ၄င္းတို႔ အမည္လွည့္ျဖင္႔ ဖြင့္ထားေသာ ဂ်ပန္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားရင္း သြားရမည့္ရက္ကို ေစာင့္စားေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကိုယ္တိုင္ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

  • Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ ေျခလက္ပမာ အစစကူညီေပးေနသူ ျမန္မာမ်ားရွိပါသည္။ ၄င္းလူငယ္မ်ား၏ကူညီမွဳျဖင္႔ Aikawa သည္ ေလဆိပ္တြင္ တားျမစ္ထားသည့္ၾကားမွ ဂ်ပန္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျပန္ေျပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္လည္း သီရိအုန္းျမင္႔ ဆိုသူႏွင္႔ အိအိမြန္ဆိုသူက လူစုေပးျခင္း၊ Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ေကာင္းသတင္းကို လုပ္ၾကံေျပာဆို၍ ပိုက္ဆံမ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ သတိထားၾကရန္လိုပါသည္။

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ ေဘးမွာေနျပီး ၄င္းတို႔အေၾကာင္း အပ္ခ်မတ္က် သိေနသူမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ခံခဲ့ရသူမ်ားရွိေသာ္လည္းပဲ ကာယကံရွင္က တရားဝင္တိုင္ၾကားမွဳ မျပဳသည့္အျပင္ အျခားမသိေသးသူ ျမန္မာတို႔အား တာဝန္သိသိ သတိေပးျခင္းလည္း မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္သာ Koeki Shoji ကုမၸဏီသည ္ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္ၾကာ ဆက္လက္လိမ္လည္ေနခြင္႔ ရေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းပံုစံမွာ မည္သို႔ရွိသနည္း။?

Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းပံုစံမွာ အတိုခ်ဳပ္တစ္ခြန္းတည္းျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ဳိး၏အေသြးအသားကို ၀ါးမ်ိဳစားေသာက္ျပီး အျမတ္ၾကီးစား ခ်မ္းသာရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ေငြရွာနည္းတခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ အလုပ္ျဖင္႔ပုိ႔ေပးမည္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေငြရွာျခင္း။ အျခားတစ္ခုမွာ ဂ်ပန္ရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးကို ဆက္ေနခြင့္ရေသာ ဗီဇာရေစရမည္ ဟုေျပာဆို၍ သိန္းရာႏွင့္ခ်ီေသာ ၾကိဳတင္ေငြမ်ားရယူျခင္း (ေငြသာယူျပီး မလုပ္ေပးပါကလည္း ရဲသို႔တိုင္ၾကားရန္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ဳိး ) ျဖစ္ပါသည္။