Koeki Shoji ကုမၸဏီ ေၾကာင္႔နစ္နာသူမ်ားအဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ

 ဤဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးနစ္နာသူမ်ားအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏လိမ္လည္မွဳအား အားလံုးသိရွိေစရန္၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆံုးရွဳံးနစ္နာမွဳမ်ားကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊ ေနာက္ထပ္နစ္နာသူမ်ားမေပၚေပါက္ ေစရန္၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးနစ္နာသူမ်ား၏ကိုယ္စား အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပါဝင္တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္၊ အားလံုးအမွန္တရားျဖစ္ပါသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏လိမ္လည္မွဳမ်ား၏ တစိတ္တေဒသထက္မပိုပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံ ရရွိလွ်င္္ ထပ္မံတင္ေပးပါမည္။

Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏လိမ္လည္မွဳမ်ား

 ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ Mr. Kinoshita Eigo (Koeki Shoji ၏ဒါရိုက္တာ)သည္ ျမန္မာအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင္႔ ျမန္မာအားကူညီရန္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ အလုပ္ဗီဇာျဖင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔Koeki Shoji ကုမၸဏီမွ ထိုလုပ္ငန္း၏တစိတ္တေဒသကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ရာႏွင္႔ခ်ီေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားထံမွ သိန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လိမ္လည္စုေဆာင္းရယူထားခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ (Mr. Kinoshita Eigoမွာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္္ ရန္ကုန္၌ ကြယ္လြန္ခဲ႔ရာ ၄င္း၏ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ Mr. Aikawa Daiki ကလည္းႀကိဳတင္ေငြဟုေျပာျပီးသိန္းရာႏွင္႔ခ်ီေသာေငြမ်ာ းေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။)

光益商事木下    光益商事相川
Mr. Kinoshita Eigo    Mr. Aikawa Daiki    

 သို႔ေသာ္လည္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ ဂ်ပန္သို႔ တဦးတေယာက္မွ် မသြားရေသးပါ။ ေငြမ်ားျပန္လည္အမ္းရန္မေျပာႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိအသားကေလာက္ထြက္ေသာ ျမန္မာတစ္စု၏အကူအညီျဖင့္ ဂ်ပန္သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္၌ ၈်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ကာခ်မ္းသာႏိုင္မည္ဟူေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျပကာ လာေရာက္လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခဲ႔ေသာ Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏လုပ္ရပ္မွာ လံုးဝခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ပါ။

တကယ္တမ္းမွာKoeki Shoji ကုမၸဏီ၏ လုပ္ရပ္ႏွင္႔ လိမ္လည္မွဳမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုထက္မက ၾကာခဲ႔ျပီ။ ဥပမာျပေသာ္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သိန္းရာေက်ာ္ ဝန္ေဆာင္ခေပးခဲ႔သူ ကိုလြင္မွာ ယခုထက္ထိ ဂ်ပန္သြားးရန္အိပ္မက္မက္ဆဲပင္။

Victims Listႏွင့္ သက္ေသမ်ားမွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚက ေရခဲေတာင္စြန္းေလးရဲ႕ပမာဏေလာက္ပဲ ရွိပါေသးသည္။ ေရေအာက္မွာ မည္မွ်ရွိေနေသးသနည္း ဆိုတာ မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလွ်င္္ ထပ္မံတင္ေပးပါမည္။
၄င္းတို႔၏ လိမ္လည္လွည့္စားမွဳကို ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး အားလံုး ဤဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ တစ္ေယာက္အားႏွင္႔ယူေသာ္မရ၊ တေသာင္းအားႏွင့္ယူေသာ္ရ၏။

ေဒၚမိုးမိုးျငိမ္းသည္ ၄င္း၏အားထားရေသာ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏ကူညီေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ပန္သံရုံး၊ ရဲစခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိျမန္မာသံရုံး၊ဟာရဂ်ဳကု ရဲစခန္းမွတဆင့္ အျမန္ဆံုးေငြမ်ားျပန္ရရွိေရးႏွင့္တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Koeki Shoji ကုမၸဏီနွင္႔ပတ္သက္၍

Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏MD ျဖစ္သူ Tsuchino Masumaru သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား <ငါ့ကုမၸဏီက ဂ်ပန္မွာ ေစ်းအႀကီးဆံုး ေနရာျဖစ္သည့္ Shinjuku မွာရွိတဲ့ ခန္းနားတဲ႔ Office Building ထဲမွာရွိၿပီး တလငွားခက မင္းတို႔ရဲ႕ တသက္စာဝင္ေငြထက္ မ်ားတယ္ဆိုတာမွတ္ထား။ > ဟု ၄င္းတို႔ Koeki Shoji ကုမၸဏီသည္ မည္၍မည္မွ် ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို လိမ္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းမွာ Shibuya ရွိ တိုက္အို တိုက္ရွဳပ္တခုတြင္းရွိ က်ဥ္းေျမာင္းမဲေမွာင္ေသာ အခန္းတစ္ခန္းသာျဖစ္ၿပီး သီရိအုန္းျမင္႔ ဆိုသူ ျမန္မာလူမိ်ဳး က တစ္ဦးတည္းေသာ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏လိမ္လည္မွဳ(ယမ္းေငြ၂၅သိန္း)ကို ခံခဲ႔ရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး Mr. Nishigaito က ဖြင့္ဟခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္းဘုတ္ပင္ မရွိပဲ စာတိုက္ပုန္းေပၚတြင္ Koeki Shoji ဟုေရးသားထားေသာ စာရြက္ပိုင္းကေလးသာ ကပ္ထားသည့္ အမည္ခံကုမၸဏီသာျဖစ္ပါသည္။


ထပ္မံ၍ Tsuchino Masumaru က ၄င္းသည္ ယခုအာဏာရပါတီ၏ အႀကီးအကဲ မစၥတာအို၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီး ထိုအာဏာရႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအဆက္အသြယ္ျဖင့္ အလုပ္ဗီဇာကို အလြယ္တကူ ရယူေပးႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္ျငား ဤသည္မွာလည္း တဖက္သားကို အယံုသြင္းလိမ္လည္သည့္ နည္းတစ္မ်ဳိးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။


光益商事が入居する雑居ビル 光益商事の看板 
  Koeki Shoji ၏တည္ေနရာတိုက္  ကုမၸဏီအမည္ပါစာရြက္ပိုင္း Tsuchino ၏လိပ္စာကပ္

ကုမၸဏီအမည္ Koeki Shoji Co.,Ltd.
တည္ေထာင္ေသာႏွစ္ 1959.12.22
တာဝန္ခံ Tsuchino Masumaru
လိပ္စာ 〒151-0053 Tokyo Shibuya Yoyogi 2-20-2 
TEL:03-3370-1841 FAX:03-3370-1831


Koeki Shoji ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚမွလိမ္လည္မွဳမ်ား

ဆိုင္းဘုတ္ပင္ မရွိပဲ စာတိုက္ပုန္းေပၚတြင္ စာရြက္ပိုင္းကေလးသာ ကပ္ထားသည့္ အမည္ခံသာျဖစ္ေသာ Koeki Shoji (http://koeki-s.co.jp/)ံ ကုမၸဏီသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ အေျခအျမစ္မရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ထားျပီး ဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာဖုံးကို စြပ္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ တခ်ဳိ႕မွာ….

 • UMFCCI အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုျခင္း။ အမွန္မွာ ၂၀၀၉ႏွစ္တြင္ အဖဲြ႕ဝင္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျပီး။
 • UMFCCI အဖဲြ႕ႏွင့္အက်ိဳးတူ ဂ်ပန္စာသင္တန္းကို ဖြင္႔ခဲ့သည္ဟုဆိုျခင္း။ အမွန္မွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားအနက္ ဂ်ပန္စာကိုတာဝန္ယူသင္ၾကားျခင္းသာ။ လိမ္လည္မွဳေအးေပါက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းအားလံုးျဖဳတ္ခံရျပီး။
 • အိုဆာကာစက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအသိအမွတ္ျပဳ။ အိုဆာကာစက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအမည္စာ၇င္း ရွာေဖြေသာ္ျငား Koeki Shoji ံ ကုမၸဏီမပါဝင္ပါ။


Koeki Shoji Co.,Ltd.၏ ဝဘ္ဆိုက္(http://koeki-s.co.jp/)မွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ တင္ထားျခင္းကို ရပ္နားခဲ့ေသာ္လည္း က်မတို႔မွာ ထိုစဥ္က ဝဘ္ဆိုက္ကို သိမ္းထားပါသျဖင့္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳ ႏိုင္ပါသည္။